Osteopati är en internationellt erkänd manuel behandlingsform med ursprung i USA.

 Den har ett brett tillämpningsområde och kan hjälpa vid en mängd olika besvär, bl.a.:

 • rygg- och nackont

 • diskbråck

 • ischias

 • axelproblem, bl.a. inklämningssyndrom och frozen shoulder

 • karpaltunnelsyndrom

 • utmattningssyndrom

 • stress

 • sömnsvårigheter

 • fibromyalgi

 • andningsbesvär

 • huvudvärk och migrän

 • idrottskador

 • rösttrötthet/fonasteni

 • menssmärta

 • vissa besvär relaterade till mage/tarm och urinvägar

Vikt läggs vid att kroppen är en enhet där alla vävnader och system samspelar för att upprätthålla hälsa. Orsaken till ett besvär kan finnas långt från det symtomdrabbade området. Därför intresserar sig osteopaten för hur kroppen fungerar som helhet. Utöver muskler och leder kan behandlingen rikta sig till bl.a. nervsystem, det lymfatiska systemet, organens infästningar och bindvävshinnor. Varje behandling är unik och anpassas efter individens egna förutsättningar. Både akuta och kroniska besvär behandlas. Osteopati brukar beskrivas som mjuk, behaglig och effektiv.

Kontakta kliniken om du har frågor kring hur osteopati kan hjälpa just dig.

Hur besöket går till

Vid första besöket görs en omfattande anamnes och undersökning. Detta för att ställa rätt diagnos och få en komplett bild av orsak och bidragande faktorer till dina besvär. En prognos och behandlingsplan görs och behandlingen inleds. Antalet behandlingar som behövs varierar beroende på besvärets karaktär. I bästa fall kan 1-2 behandlingar räcka. Ofta behövs 3-5 och ibland en längre tids återkommande besök för att få ett bestående resultat. Målet är att så fort som möjligt återställa kroppens hälsa så att du slipper symtom och kan återgå till vanlig aktivitet.

Ett besök kostar 750kr.