Om osteopat Tore Lundkvist

Tore driver sedan 2015 Lundkvist Osteopati i Stockholm. Han har en femårig utbildning vid Skandinaviska Osteopathögskolan med titlarna D.O. samt BSc. (Hons) Ost. Är tidigare civilekonom och har bland annat arbetat med organisationsutveckling i Mexico City.

Med egen erfarenhet av långvarig smärta väcktes intresset för osteopati. Tore uppskattar osteopatins bredd och behandlar såväl akut muskelvärk som kronisk smärta, rösttrötthet och besvär relaterade till de inre organens funktion. Han går kontinuerligt fortbildningskurser och har bl.a. vidareutbildat sig i manuell behandling av spänningsrelaterade röstbesvär. Andra områden som han fördjupat sig i är korrektiv träning och traumans effekter på nervsystemet.

Tore är medlem i Svenska Osteopatförbundet och patient- och ansvarsförsäkrad.